Specijalni rezervat prirode Uvac 

Uvac, septembar 2016. |  LIFESTYLE 

Specijalni rezervat prirode Uvac 

Uvac, septembar 2016. |  LIFESTYLE 

Specijalni rezervat prirode Uvac je zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja i pod zaštitom je države. Nalazi se u kanjonu Uvca, na teritoriji opština Sjenica i Nova Varoš, uklješten između planina Zlatar i Javor. Ono po čemu je ovaj rezervat poznat su beloglavi supovi, meandri Uvca i Ušački pećinski sistem.
Za potrebe izgradnje hidroelektrane, 1979. godine, reka Uvac je pregrađena, kanjon je tada potopljen i nastalo je akomulaciono, Uvačko jezero, između planina Zlatar i Javor. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 985m, dugo je 26km i maksimalne je dubine 108m. Jezero se nalazi u sklopu Specijalog rezervata.
Najpoznatiji vidikovac u rezervatu, sa koga se pruža  pogled na celu Peštersku visoravan nalazi se ispod vrha Molitva. Naspram uređenog vidikovca sa velikom drvenom platformom, na drugoj obali kanjona nalaze se otvori Ledene i Ušačke pećine. U blizini Devojačke stene nalazi se još jedan vidikovac. Legenda kaže da je ime dobila po devojci, koja se zbog neuzvraćene ljubavi bacila u kanjon.
Najveću atrakciju rezervata predstavlja beloglavi sup, retka vrsta orla lešinara impozantne veličine, sa rasponom krila do 3m. Njegov let su čak istraživali naučnici - aeronautičari pri konstruisanju letelica. Beloglavi sup je ptica koja ne lovi plen i ne traži žrtvu. Njegova uloga u lancu ishrane u ekosistemu je jedinstvena i nezamenljiva - isključiva hrana su mu uginule životinje, čime sprečava širenje zaraza . Beloglavi supovi žive u parovima i ne menjaju partnera. Životni vek im je oko 25 godina, a na kraju umiru od gladi, jer im se vrh kljuna od starosti toliko savije da više ne mogu da uzimaju hranu.
Početkom devedesetih godina prošlog veka ova retka vrsta bila je pred izumiranjem. Zbog narušavanja staništa (potapanja kanjona Uvca), nedostatka hrane i trovanja vukova, na ovom području ostalo je samo 7 parova beloglavog supa. 1994. godine organizovano je hranilište Manastirina, te se zahvaljujući čuvarima prirode i lokalnog stanovnišva brojnost beloglavih supova povećala, i danas iznosi oko 500 jedinki.

Uvac - septembar 2016-1
Uvac - septembar 2016-2
Uvac - septembar 2016-4
Uvac - septembar 2016-3
Uvac - septembar 2016-6
Uvac - septembar 2016-8
Uvac - septembar 2016-7
Uvac - septembar 2016-9
Uvac - septembar 2016-5
Uvac - septembar 2016-10
Uvac - septembar 2016-11
Uvac - septembar 2016-12
Uvac - septembar 2016-14
Uvac - septembar 2016-15
Uvac - septembar 2016-18
Uvac - septembar 2016-17
Uvac - septembar 2016-16
Uvac - septembar 2016-19
Uvac - septembar 2016-20
Uvac - septembar 2016-22